17 grudnia 2021
« Back to Glossary Index

Six Sigma – koncepcja zarządzania jakością. Wywodzi się z USA, z Motorolli. długoterminowa strategia zwalczania zmienności i marnotrawstwa bazująca na danych i faktach. (Termin Six Sigma oznacza sześciokrotną odległość odchylenia standardowego.)

« Wróć do listy